Ochrona Środowiska
 

  + 48 32 212 82 42    + 48 32 210 16 70   

   

 

Ochrona Środowiska - Aktualności

14-07-2017
Rejestr źródeł spalania paliw

Nowelizacja określa dopuszczalne normy emisji, wymagania dotyczące eksploatacji urządzeń ją redukujących, nakazuje objąć średnie źródła spalania paliw systemem pozwoleń lub rejestracji i obowiązkowym monitorowaniem emisji. Wdrożona zostanie tzw. Dyrektywa MCP będącą częścią unijnej inicjatywy „Czyste powietrze”.
W dniu 1 stycznia 2025 r. wejdą wymagania emisyjne dla źródeł spalania paliw o mocy większej niż 5 MW, a od 1 stycznia 2030 r. dla pozostałych źródeł.
W naszym kraju pomiędzy tymi datami występować będą odstępstwa, które będą obejmować niektóre źródła zasilające sieci ciepłownicze lub wykorzystywane do napędzania tłoczni gazu.
Nowelizacja dotyczy m.in.:
- zawartości wniosków o wydanie pozwoleń na emisję,
- informacji zamieszczanych w zgłoszeniach jej dotyczących,
- przeprowadzania (przy przygotowywaniu programów ochrony powietrz) analizy potrzeby wprowadzenia bardziej rygorystycznych limitów emisji dla średnich źródeł spalania paliw w strefach, w których nie są dotrzymywane standardy jakości powietrza.
Rejestr średnich źródeł spalania paliw ma być prowadzony już od 1 stycznia 2019 r. przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami w postaci elektronicznej i być publicznie dostępny.

 

Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl

 

 

Zobacz archiwum aktualności

Ekos Ochrona Środowiska Pszczyna, powiat pszczyński, woj. śląskie

Świadczymy usługi obejmujące outsourcing środowiskowy i zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie rozumiane powszechnie jako Ochrona Środowiska.

Opłaty, ewidencje, sprawozdania, Kobize - usługi

Naliczamy opłaty za korzystanie ze środowiska. Prowadzimy ewidencje odpadów i opakowań. Wykonujemy sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami i opakowaniami OŚ-OP1 (opłata produktowa), Opak, sprawozdania obejmujące zużyty sprzęt (ZSEiE), baterie i akumulatory. Wykonujemy raporty Kobize i sprawozdania PRTR. Outsourcing środowiskowy zawiera opłaty środowiskowe, audyty ekologiczne, konsulting i doradztwo środowiskowe. Nasze usługi z zakresu ochrony środowiska obejmują woj. śląskie. Obszar naszej działalności rozumianej powszechnie jako Ochrona Środowiska obejmuje między innymi miasta: Katowice, Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza.

® Nasz graficzny znak firmowy oraz nazwa EKOS są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP pod numerem R.07080 i podlegają ochronie prawnej od 1992 r.
 
AKTUALNOŚCI :: O NAS :: OFERTA :: PUBLIKACJE :: ZAUFALI NAM :: KONTAKT
wykonanie: www.kompmar.net.pl