Ochrona Środowiska
 

  + 48 32 212 82 42    + 48 32 210 16 70   

   

 

Ochrona Środowiska - Aktualności

20-07-2017
Tekst jednolity Ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz Ustawy Prawo Ochrony Środowiska

Z dniem 1 stycznia 2019 roku wejdą w życie zmiany dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska.


Zgodnie z zmianami opłatę za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza ustala się na podstawie wielkości rocznej, rzeczywistej emisji, określonej w raporcie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.


Opłatę za dany rok kalendarzowy wnosi się do 31 marca następnego roku.


Do opłaty obowiązującej za okres do dnia 31 grudnia 2018 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.


Opłatę za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza za pierwsze półrocze 2019 r. wnosi się w wysokości 50 % opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza należnych za 2018 r.


Nowe wzory wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat i sposób przedstawiania tych informacji i danych, określi Minister właściwy do spraw środowiska.


Źródło: http://isap.sejm.gov.pl/

 

 

Zobacz archiwum aktualności

Ekos Ochrona Środowiska Pszczyna, powiat pszczyński, woj. śląskie

Świadczymy usługi obejmujące outsourcing środowiskowy i zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie rozumiane powszechnie jako Ochrona Środowiska.

Opłaty, ewidencje, sprawozdania, Kobize - usługi

Naliczamy opłaty za korzystanie ze środowiska. Prowadzimy ewidencje odpadów i opakowań. Wykonujemy sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami i opakowaniami OŚ-OP1 (opłata produktowa), Opak, sprawozdania obejmujące zużyty sprzęt (ZSEiE), baterie i akumulatory. Wykonujemy raporty Kobize i sprawozdania PRTR. Outsourcing środowiskowy zawiera opłaty środowiskowe, audyty ekologiczne, konsulting i doradztwo środowiskowe. Nasze usługi z zakresu ochrony środowiska obejmują woj. śląskie. Obszar naszej działalności rozumianej powszechnie jako Ochrona Środowiska obejmuje między innymi miasta: Katowice, Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza.

® Nasz graficzny znak firmowy oraz nazwa EKOS są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP pod numerem R.07080 i podlegają ochronie prawnej od 1992 r.
 
AKTUALNOŚCI :: O NAS :: OFERTA :: PUBLIKACJE :: ZAUFALI NAM :: KONTAKT
wykonanie: www.kompmar.net.pl