Ochrona Środowiska
 

  + 48 32 212 82 42    + 48 32 210 16 70   

   

 

Ochrona Środowiska - Aktualności

24-01-2018

 

Wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa dokonywany jest na wniosek lub z urzędu i wiąże się z utworzeniem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Marszałek województwa zawiadamia podmiot o aktywacji konta, identyfikatorze (loginie) oraz haśle dostępu do tego konta.

Podmioty, o których mowa w art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach są obowiązane umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.

02-01-2018

Informujemy, iż zgodnie z ustawą o opłacie produktowej oraz rozporządzeniem w sprawie stawki opłaty recyklingowej

  • od 1 stycznia 2018 roku za LEKKĄ TORBĘ z tworzywa sztucznego należy doliczyć opłatę recyklingową w wysokości 0,20 zł za jedną sztukę lekkiej torby na zakupy.
11-10-2017

 

Ograniczenia i zakazy wynikające z Uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego  z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

23-09-2017

 

23 wrześcia weszła w życie Ustawa z dnia 12 lipca 2017 roku, o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1567)

23-08-2017

 

23 sierpnia 2017 roku została ogłoszona nowelizacja Ustawy - Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. 

20-07-2017

 

Z dniem 1 stycznia 2019 roku wejdą w życie zmiany dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska.

14-07-2017

 

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o ochronie środowiska, który ma ograniczyć emisję zanieczyszczeń z tzw. średnich źródeł spalania.
Średnie źródła spalania to obiekty, których moc cieplna mieści się w przedziale 1 MW i 50 MW (np.: generatory energii elektrycznej czy systemy ogrzewania budynków).
 

11-07-2017

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. 2017 poz. 1330)

19-05-2017

 

Rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 1875).

04-05-2017

 

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017 poz. 898)

 

 

Zobacz archiwum aktualności

Ekos Ochrona Środowiska Pszczyna, powiat pszczyński, woj. śląskie

Świadczymy usługi obejmujące outsourcing środowiskowy i zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie rozumiane powszechnie jako Ochrona Środowiska.

Opłaty, ewidencje, sprawozdania, Kobize - usługi

Naliczamy opłaty za korzystanie ze środowiska. Prowadzimy ewidencje odpadów i opakowań. Wykonujemy sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami i opakowaniami OŚ-OP1 (opłata produktowa), Opak, sprawozdania obejmujące zużyty sprzęt (ZSEiE), baterie i akumulatory. Wykonujemy raporty Kobize i sprawozdania PRTR. Outsourcing środowiskowy zawiera opłaty środowiskowe, audyty ekologiczne, konsulting i doradztwo środowiskowe. Nasze usługi z zakresu ochrony środowiska obejmują woj. śląskie. Obszar naszej działalności rozumianej powszechnie jako Ochrona Środowiska obejmuje między innymi miasta: Katowice, Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza.

® Nasz graficzny znak firmowy oraz nazwa EKOS są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP pod numerem R.07080 i podlegają ochronie prawnej od 1992 r.
 
AKTUALNOŚCI :: O NAS :: OFERTA :: PUBLIKACJE :: ZAUFALI NAM :: KONTAKT
wykonanie: www.kompmar.net.pl