Ochrona Środowiska
 

  + 48 32 212 82 42    + 48 32 210 16 70   

   

 

Ochrona Środowiska - Aktualności

11-04-2017

 

Od 1 stycznia 2017r. niezgodność inwestycji z decyzją środowiskową może skutkować nałożeniem przez WIOŚ wysokiej kary pieniężnej. Zgodnie z nowelizacją ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 z dnia 16.03.2016r) za naruszenie obowiązków środowiskowych mogą być nałożone kary pieniężne do wysokości 1 mln zł.

07-01-2017


Przypominamy o zbliżającym się terminie przysyłania formularzy:

1. EKOS P - dane za rok 2016 do:

- systemu opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska,

- raportowania w Krajowej bazie KOBiZE.

2. EKOS O - dane do systemu ewidencji i sprawozdań: odpady i opakowania

05-12-2016

  

W grudniu wchodzą w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy: Wisły, Odry oraz Dunaju.

25-11-2016

 

W dniu 23.11.2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 1877).

14-10-2016

kampanie edukacyjne

 

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany prowadzić publiczne kampanie edukacyjne.

14-10-2016

 

18 października 2016 roku wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne (Dz. U. 2016 poz. 1601)

05-09-2016

 

W dniu 5 września zostało opublikowane i jednocześnie weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku (Dz. U. poz. 1399).

30-08-2016

 

Na podstawie art. 85 ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.) wydano Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. poz. 1354).

01-07-2016

 

Od dnia 22 czerwca 2016 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (DzU z 7 czerwca 2016 r., poz. 799)

02-06-2016

 

W dniu 2 czerwca 2016 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 maja 2016 roku w sprawie wykazu substancji priorytetowych (Dz.U.2016 poz. 681).

 

 

Zobacz archiwum aktualności

Ekos Ochrona Środowiska Pszczyna, powiat pszczyński, woj. śląskie

Świadczymy usługi obejmujące outsourcing środowiskowy i zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie rozumiane powszechnie jako Ochrona Środowiska.

Opłaty, ewidencje, sprawozdania, Kobize - usługi

Naliczamy opłaty za korzystanie ze środowiska. Prowadzimy ewidencje odpadów i opakowań. Wykonujemy sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami i opakowaniami OŚ-OP1 (opłata produktowa), Opak, sprawozdania obejmujące zużyty sprzęt (ZSEiE), baterie i akumulatory. Wykonujemy raporty Kobize i sprawozdania PRTR. Outsourcing środowiskowy zawiera opłaty środowiskowe, audyty ekologiczne, konsulting i doradztwo środowiskowe. Nasze usługi z zakresu ochrony środowiska obejmują woj. śląskie. Obszar naszej działalności rozumianej powszechnie jako Ochrona Środowiska obejmuje między innymi miasta: Katowice, Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza.

® Nasz graficzny znak firmowy oraz nazwa EKOS są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP pod numerem R.07080 i podlegają ochronie prawnej od 1992 r.
 
AKTUALNOŚCI :: O NAS :: OFERTA :: PUBLIKACJE :: ZAUFALI NAM :: KONTAKT
wykonanie: www.kompmar.net.pl