Ochrona Środowiska
 

  + 48 32 212 82 42    + 48 32 210 16 70   

   

 

Ochrona Środowiska - Aktualności

08-04-2020

WESOŁYCH ŚWIĄT

 

03-04-2020

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1722), która weszła w życie z dniem 20 września 2018 r., wprowadziła obowiązek składania oświadczeń za poszczególne kwartały przez podmioty obwiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne. Oświadczenia te należy składać Zarządom Zlewni PGW Wody Polskie, jako jednostkom właściwym do ustalenia wysokości opłaty zmiennej oraz wysokości opłaty z tytułu chowu i hodowli ryb.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 552 ustawy – Prawo wodne, oświadczenia należy składać w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

02-04-2020

 

Opłata recyklingowa za I kwartał 2020 r. – do 15 kwietnia 2020 roku.

Sposób naliczenia opłaty: ilość sztuk x 0,20 zł

 

13-03-2020

Szanowni Państwo,
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym pracujemy w systemie home-office.
Prosimy o kontakt pocztą elektroniczną lub kontakt telefoniczny:

722174321

722194321

695261236

31-01-2020

Rejestracji w urzędzie skarbowym podlegają stacjonarne urządzenia grzewcze (kotły, piece, nagrzewnice), w których spalany jest olej opałowy. Celem rejestracji jest uszczelnienie systemu poboru podatku akcyzowego.

08-01-2020

 

Przypominamy, że transport odpadów (również własnych) musi odbywac się z zachowaniem odpowiednich procedur oraz z odpowiednimi dokumentami. 

W przypadku transportowania odpadów niebezpiecznych w dowolnej ilości oraz innych niż niebezpieczne w ilości powyżej 100 kg, środki transportu odpadów oznacza się tablicą, każdy transport odpadów zaś odbywa się z wygenerowanym z BDO potwierdzeniem transportu odpadów.
 

 

08-01-2020

 

Przypominamy, iż przedsiębiorcy wpisani do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO), wskazani w art.57 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) są obowiązani do uiszczenia, w terminie do końca lutego każdego roku,  opłaty rocznej za dany rok (art. 57. ust.3 ustawy o odpadach) na rachunek bankowy:

08-01-2020


Przypominamy o zbliżającym się terminie przysyłania formularzy:

1. EKOS P - dane za rok 2019 do:

- systemu opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska,

- raportowania w Krajowej bazie KOBiZE.

2. EKOS O - dane do systemu ewidencji i sprawozdań: odpady i opakowania

13-12-2019

Ministerstwo Klimatu nie planuje ustępstw w uruchomieniu od 1 stycznia 2020 roku Bazy Danych o Odpadach (BDO) pomimo złożonego do sejmu projektu nowelizacji ustwy z dnia 4 lipca 2019 r.

29-11-2019

 

Obowiązkiem wpisu do Rejestru-BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych.

Na stronie bdo.mos.gov.pl udostępniona została przykładowa lista poddmiotów zobowiązanych do rejestracji w BDO.

 

 

Zobacz archiwum aktualności

Ekos Ochrona Środowiska Pszczyna, powiat pszczyński, woj. śląskie

Świadczymy usługi obejmujące outsourcing środowiskowy i zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie rozumiane powszechnie jako Ochrona Środowiska.

Opłaty, ewidencje, sprawozdania, Kobize - usługi

Naliczamy opłaty za korzystanie ze środowiska. Prowadzimy ewidencje odpadów i opakowań. Wykonujemy sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami i opakowaniami OŚ-OP1 (opłata produktowa), Opak, sprawozdania obejmujące zużyty sprzęt (ZSEiE), baterie i akumulatory. Wykonujemy raporty Kobize i sprawozdania PRTR. Outsourcing środowiskowy zawiera opłaty środowiskowe, audyty ekologiczne, konsulting i doradztwo środowiskowe. Nasze usługi z zakresu ochrony środowiska obejmują woj. śląskie. Obszar naszej działalności rozumianej powszechnie jako Ochrona Środowiska obejmuje między innymi miasta: Katowice, Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza.

® Nasz graficzny znak firmowy oraz nazwa EKOS są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP pod numerem R.07080 i podlegają ochronie prawnej od 1992 r.
 
AKTUALNOŚCI :: O NAS :: OFERTA :: PUBLIKACJE :: ZAUFALI NAM :: RODO :: KONTAKT
wykonanie: www.kompmar.net.pl