Ochrona Środowiska
 

  + 48 32 212 82 42    + 48 32 210 16 70   

   

FORMULARZ KONTAKTOWY

Imię, nazwisko / Firma

*

E-mail

*

Zapytanie

*

 

Opłata produktowa

 

✓  prowadzenie ewidencji opakowań wprowadzonych na rynek - na tej podstawie obliczona zostaje
      w dalszej kolejności opłata produktowa;
✓  prowadzenie ewidencji odzyskanych i poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych
      i poużytkowych, która umozliwia skorzystanie z odliczenia, w wyniku którego naliczona opłata
      produktowa ulega obniżeniu;

✓  obliczenia uwzględniające ilości opakowań wprowadzonych na rynek, osiągnięte poziomy odzysku,
      recyklingu wskazują, w jakiej wysokości powstaje należna opłata produktowa;
✓  sporządzanie w systemie BDO rocznych sprawozdań o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu oraz wysokości należnej opłaty produktowej ;
✓  pomoc przy sporządzaniu zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis - dotyczy podmiotów
      zwolnionych, dla których opłata produktowa nie jest naliczana;

obliczenie wysokości wymaganych środków na publiczne kampanie edukacyjne;

✓  szkolenia z zakresu gospodarki opakowaniowej obejmują zapoznanie się z algorytmem, na podstawie
      którego powstaje opłata produktowa.

Ekos Pszczyna woj. śląskie - Ochrona środowiska - Opłata produktowa

Realizujemy obowiązki wynikające z ustawy o Opakowanich i Odpadach Opakowanionych powszechnie rozumianych jako Opłata Produktowa. Naliczamy opłaty za korzystanie ze środowiska. Prowadzimy ewidencje odpadów i opakowań. Wykonujemy sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami i opakowaniami (opłata produktowa) w bazie BDOsprawozdania obejmujące zużyty sprzęt (ZSEiE), baterie i akumulatory. Wykonujemy raporty Kobize i sprawozdania PRTR. Usługi - Outsourcing środowiskowy zawiera opłaty środowiskowe, audyty ekologiczne, konsulting i doradztwo środowiskowe. Prowadzimy szkolenia środowiskowe na terenie woj. śląskiego. Obszar naszej działalności obejmuje między innymi Piekary Śląskie, Jaworzno, Mysłowice, Siemianowice Śląskie.

® Nasz graficzny znak firmowy oraz nazwa EKOS są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP pod numerem R.07080 i podlegają ochronie prawnej od 1992 r.
 
AKTUALNOŚCI :: O NAS :: OFERTA :: ZAUFALI NAM :: RODO :: KONTAKT
wykonanie: www.kompmar.net.pl