Ochrona Środowiska
 

  + 48 32 212 82 42    + 48 32 210 16 70   

   

Aktualności

 

27-04-2024

 

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości kaucji dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym

10-04-2024

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ustalania bezpiecznej odległości od zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowe

27-03-2024

 

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie monitorowania podziemnego bezzbiornikowego magazynu substancji

19-02-2024

Do końca lutego podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisje - ma obowiązek sporządzić i wysłać do Krajowej Bazy prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) roczny raport

27-01-2024

Zgodnie z art. 552 ust. 2b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne są obowiązane składać oświadczenia o zakresie korzystania z tych usług za poszczególne kwartały. Oświadczenia należy przesyłać w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału 

12-01-2024

Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów polega na objęciu Systemem Monitorowania Drogowego i Kolejowego Przewozu Towarów oraz Obrotu Paliwami Opałowymi (SENT) przewozu 11 rodzajów odpadów - realizowanego na podstawie art. 5 ustawy SENT w przypadku których, masa brutto przesyłki jest równa albo przekracza 1000 kg lub jej objętość jest równa albo przekracza 1000 litrów. Towary, które zostaną objęte SENT są wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10) i oznaczone kodami:

19-12-2023

Z dniem 1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Miinistra Klimatu i Środowiska w sprawie stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami

 

11-12-2023

Ogłoszono Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy recyklingu w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa

 

01-12-2023

Ogłoszono Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2023 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne

 

13-11-2023

Wskaźnik emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej w roku 2024 wyniesie 178,9 gCO2eq/MJ

® Nasz graficzny znak firmowy oraz nazwa EKOS są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP pod numerem R.07080 i podlegają ochronie prawnej od 1992 r.
 
AKTUALNOŚCI :: O NAS :: OFERTA :: ZAUFALI NAM :: RODO :: KONTAKT
wykonanie: www.kompmar.net.pl