Ochrona Środowiska
 

  + 48 32 212 82 42    + 48 32 210 16 70   

   

Aktualności

 

31-01-2020

Rejestracji w urzędzie skarbowym podlegają stacjonarne urządzenia grzewcze (kotły, piece, nagrzewnice), w których spalany jest olej opałowy. Celem rejestracji jest uszczelnienie systemu poboru podatku akcyzowego.

08-01-2020

 

Przypominamy, że transport odpadów (również własnych) musi odbywac się z zachowaniem odpowiednich procedur oraz z odpowiednimi dokumentami. 

W przypadku transportowania odpadów niebezpiecznych w dowolnej ilości oraz innych niż niebezpieczne w ilości powyżej 100 kg, środki transportu odpadów oznacza się tablicą, każdy transport odpadów zaś odbywa się z wygenerowanym z BDO potwierdzeniem transportu odpadów.
 

 

08-01-2020

 

Przypominamy, iż przedsiębiorcy wpisani do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO), wskazani w art.57 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) są obowiązani do uiszczenia, w terminie do końca lutego każdego roku,  opłaty rocznej za dany rok (art. 57. ust.3 ustawy o odpadach) na rachunek bankowy:

08-01-2020


Przypominamy o zbliżającym się terminie przysyłania formularzy:

1. EKOS P - dane za rok 2019 do:

- systemu opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska,

- raportowania w Krajowej bazie KOBiZE.

2. EKOS O - dane do systemu ewidencji i sprawozdań: odpady i opakowania

13-12-2019

Ministerstwo Klimatu nie planuje ustępstw w uruchomieniu od 1 stycznia 2020 roku Bazy Danych o Odpadach (BDO) pomimo złożonego do sejmu projektu nowelizacji ustwy z dnia 4 lipca 2019 r.

29-11-2019

 

Obowiązkiem wpisu do Rejestru-BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych.

Na stronie bdo.mos.gov.pl udostępniona została przykładowa lista poddmiotów zobowiązanych do rejestracji w BDO.

26-11-2019

 

26 listopada 2019 r. rozpoczął się pilotaż otwartego systemu BDO, w którym mogą wziąć udział wszystkie podmioty posiadające wpis w Rejestrze-BDO.

18-11-2019

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) - od 1 stycznia 20120 r koniec z obiegiem dokumentów papierowych

 

Od 1 stycznia 2020 r. Obowiązywać będzie w pełni elektroniczny obieg dokumentów związanych z gospodarką odpadami i opakowaniami.

Więccej szczegółów: https://bdo.mos.gov.pl/

25-09-2019

 

Od 1 stycznia 2020 roku uruchomione zostaną nowe moduły w BDO:

- moduł ewidencji odpadów,

- moduł rejestracyjny i elektronicznych wniosków,

- moduł sprawozdawczy.

17-09-2019

 

16 września 2019 roku, opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz.U. 2019 poz. 1755).

® Nasz graficzny znak firmowy oraz nazwa EKOS są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP pod numerem R.07080 i podlegają ochronie prawnej od 1992 r.
 
AKTUALNOŚCI :: O NAS :: OFERTA :: PUBLIKACJE :: ZAUFALI NAM :: RODO :: KONTAKT
wykonanie: www.kompmar.net.pl