Ochrona Środowiska
 

  + 48 32 212 82 42    + 48 32 210 16 70   

   

 

Ochrona Środowiska - Aktualności

22-01-2016

 

W związku z opublikowaniem Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie sprawozdań dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych w dniu 22 stycznia 2016 r. została upubliczniona Baza Danych Sprawozdań o SZWO i FGC.

13-01-2016

 

Informujemy, że 16 stycznia 2016 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej. 

12-01-2016

 

Przed otrzymaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów Przedsiębiorców czeka kontrola z Wojewódzkiego Inspektratu Ochrony Środowiska.

02-01-2016

 

1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

31-12-2015

 

31 grudnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2295).

 

23-11-2015

 

W dniu 19 listopada 2015 r. w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wprowadzono następujące zmiany:

20-11-2015

 

W dniu 19 listopada 2015 r. w Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 i 1590) wprowadzono następujące zmiany:

09-11-2015

 

Od 1 stycznia 2016 r. w Ustawie o odpadach wchodzą zmiany dotyczące kar za brak raportów.

06-11-2015

 

Od 1 stycznia 2016 r. wchodzą zmiany dotyczące wydawania zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Powyższe zezwolenie zostanie wydane przedsiębiorcy po kontroli wojewódzkiej inspekcji ochrony środowiska.

29-10-2015

 

W dniu 27 października 2015 roku wprowadzono zmiany (dodano punkt 1a) w art. 88 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 roku, który otrzymuje brzmienie:

 

 

Zobacz archiwum aktualności

Ekos Ochrona Środowiska Pszczyna, powiat pszczyński, woj. śląskie

Świadczymy usługi obejmujące outsourcing środowiskowy i zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie rozumiane powszechnie jako Ochrona Środowiska.

Opłaty środowiskowe, ewidencje, sprawozdania, raporty Kobize - usługi

Naliczamy opłaty za korzystanie ze środowiska. Prowadzimy bazie BDO ewidencje odpadów (KEO). Wykonujemy sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami i opakowaniami w bazie BDO, sprawozdania obejmujące zużyty sprzęt (ZSEiE), baterie i akumulatory. Wykonujemy raporty Kobize i sprawozdania PRTR. Outsourcing środowiskowy zawiera opłaty środowiskowe, audyty ekologiczne, konsulting i doradztwo środowiskowe. Nasze usługi z zakresu ochrony środowiska obejmują woj. śląskie. Obszar naszej działalności rozumianej powszechnie jako Ochrona Środowiska obejmuje między innymi miasta: Katowice, Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza.

® Nasz graficzny znak firmowy oraz nazwa EKOS są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP pod numerem R.07080 i podlegają ochronie prawnej od 1992 r.
 
AKTUALNOŚCI :: O NAS :: OFERTA :: ZAUFALI NAM :: RODO :: KONTAKT
wykonanie: www.kompmar.net.pl