Ochrona Środowiska
 

  + 48 32 212 82 42    + 48 32 210 16 70   

   

 

Ochrona Środowiska - Aktualności

07-08-2018

 

Zakaz dystrybucji

Art. 41 [Zakaz] Zakazuje się dystrybucji produktów w opakowaniach wprowadzanych do obrotu przez wprowadzającego produkty w opakowaniach, który nie jest wpisany do rejestru.

07-08-2018

 

 

Informacja o sposobie umieszczania nr rejestrowego na dokumentach, zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

 

17-07-2018

 

Przypominamy, że z dniem 1 sierpnia 2018 r. upływa:

  • Termin uaktualnienia przez operatorów Kart Urządzeń i Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, sporządzonych dla urządzeń i systemów ochrony p-poż dostarczonych na miejsce funkcjonowania lub zainstalowanych przed dniem 1 lutego 2018 r.
03-07-2018

 

Przypominamy że zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) 24 lipca mija termin rejestracji w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO )

23-06-2018

 

 

22 czerwca 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu (Dz. U. 2018 poz.1194)

24-01-2018

 

Wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa dokonywany jest na wniosek lub z urzędu i wiąże się z utworzeniem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Marszałek województwa zawiadamia podmiot o aktywacji konta, identyfikatorze (loginie) oraz haśle dostępu do tego konta.

Podmioty, o których mowa w art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach są obowiązane umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.

02-01-2018

Informujemy, iż zgodnie z ustawą o opłacie produktowej oraz rozporządzeniem w sprawie stawki opłaty recyklingowej

  • od 1 stycznia 2018 roku za LEKKĄ TORBĘ z tworzywa sztucznego należy doliczyć opłatę recyklingową w wysokości 0,20 zł za jedną sztukę lekkiej torby na zakupy.
11-10-2017

 

Ograniczenia i zakazy wynikające z Uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego  z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

23-09-2017

 

23 wrześcia weszła w życie Ustawa z dnia 12 lipca 2017 roku, o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1567)

23-08-2017

 

23 sierpnia 2017 roku została ogłoszona nowelizacja Ustawy - Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. 

 

 

Zobacz archiwum aktualności

Ekos Ochrona Środowiska Pszczyna, powiat pszczyński, woj. śląskie

Świadczymy usługi obejmujące outsourcing środowiskowy i zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie rozumiane powszechnie jako Ochrona Środowiska.

Opłaty środowiskowe, ewidencje, sprawozdania, raporty Kobize - usługi

Naliczamy opłaty za korzystanie ze środowiska. Prowadzimy bazie BDO ewidencje odpadów (KEO). Wykonujemy sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami i opakowaniami w bazie BDO, sprawozdania obejmujące zużyty sprzęt (ZSEiE), baterie i akumulatory. Wykonujemy raporty Kobize i sprawozdania PRTR. Outsourcing środowiskowy zawiera opłaty środowiskowe, audyty ekologiczne, konsulting i doradztwo środowiskowe. Nasze usługi z zakresu ochrony środowiska obejmują woj. śląskie. Obszar naszej działalności rozumianej powszechnie jako Ochrona Środowiska obejmuje między innymi miasta: Katowice, Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza.

® Nasz graficzny znak firmowy oraz nazwa EKOS są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP pod numerem R.07080 i podlegają ochronie prawnej od 1992 r.
 
AKTUALNOŚCI :: O NAS :: OFERTA :: ZAUFALI NAM :: RODO :: KONTAKT
wykonanie: www.kompmar.net.pl