Ochrona Środowiska
 

  + 48 32 212 82 42    + 48 32 210 16 70   

   

 

Ochrona Środowiska - Aktualności

14-07-2014


12 lipca weszła w życie nowelizacja prawa wodnego ogłoszona przez sejm 27 czerwca 2014r. (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw Dz.U.2014.850). Zmiany dotyczą głównie takich zagadnień jak strategiczne dokumenty wodne, wsparcie polityki przeciwpowodziowej oraz ułatwienia przy oczyszczaniu ścieków komunalnych. Nowelizacja wprowadza do polskich przepisów unijne dyrektywy, takie jak dyrektywa wodna...

13-07-2014


11 lipca 2014 r. sejm uchwalił nowelizację ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, której celem jest ograniczenie niekorzystnego wpływu instalacji przemysłowych na środowisko. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez skuteczniejsze zapobieganie i zmniejszanie emisji zanieczyszczeń. Zmiany ustawy zwiększają przede wszystkim wymagania dla instalacji przemysłowych w zakresie wartości emisji, które nie mogą zostać przekroczone...

03-06-2014


30 maja 2014 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa (DZ. U. poz. 618)....

13-04-2014

 

11 kwietnia 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji...

 

 

Zobacz archiwum aktualności

Ekos Ochrona Środowiska Pszczyna, powiat pszczyński, woj. śląskie

Świadczymy usługi obejmujące outsourcing środowiskowy i zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie rozumiane powszechnie jako Ochrona Środowiska.

Opłaty środowiskowe, ewidencje, sprawozdania, raporty Kobize - usługi

Naliczamy opłaty za korzystanie ze środowiska. Prowadzimy bazie BDO ewidencje odpadów (KEO). Wykonujemy sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami i opakowaniami w bazie BDO, sprawozdania obejmujące zużyty sprzęt (ZSEiE), baterie i akumulatory. Wykonujemy raporty Kobize i sprawozdania PRTR. Outsourcing środowiskowy zawiera opłaty środowiskowe, audyty ekologiczne, konsulting i doradztwo środowiskowe. Nasze usługi z zakresu ochrony środowiska obejmują woj. śląskie. Obszar naszej działalności rozumianej powszechnie jako Ochrona Środowiska obejmuje między innymi miasta: Katowice, Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza.

® Nasz graficzny znak firmowy oraz nazwa EKOS są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP pod numerem R.07080 i podlegają ochronie prawnej od 1992 r.
 
AKTUALNOŚCI :: O NAS :: OFERTA :: ZAUFALI NAM :: RODO :: KONTAKT
wykonanie: www.kompmar.net.pl