Ochrona Środowiska
 

  + 48 32 212 82 42    + 48 32 210 16 70   

   

 

Ochrona Środowiska - Aktualności

20-07-2017

 

Z dniem 1 stycznia 2019 roku wejdą w życie zmiany dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska.

14-07-2017

 

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o ochronie środowiska, który ma ograniczyć emisję zanieczyszczeń z tzw. średnich źródeł spalania.
Średnie źródła spalania to obiekty, których moc cieplna mieści się w przedziale 1 MW i 50 MW (np.: generatory energii elektrycznej czy systemy ogrzewania budynków).
 

11-07-2017

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. 2017 poz. 1330)

19-05-2017

 

Rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 1875).

04-05-2017

 

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017 poz. 898)

12-04-2017

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wymagań w zakresie weryfikacji informacji przekazanych przez prowadzącego instalację (Dz. U. 2017 poz. 720)

11-04-2017

 

Od 1 stycznia 2017r. niezgodność inwestycji z decyzją środowiskową może skutkować nałożeniem przez WIOŚ wysokiej kary pieniężnej. Zgodnie z nowelizacją ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 z dnia 16.03.2016r) za naruszenie obowiązków środowiskowych mogą być nałożone kary pieniężne do wysokości 1 mln zł.

05-12-2016

  

W grudniu wchodzą w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy: Wisły, Odry oraz Dunaju.

25-11-2016

 

W dniu 23.11.2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 1877).

14-10-2016

kampanie edukacyjne

 

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany prowadzić publiczne kampanie edukacyjne.

 

 

Zobacz archiwum aktualności

Ekos Ochrona Środowiska Pszczyna, powiat pszczyński, woj. śląskie

Świadczymy usługi obejmujące outsourcing środowiskowy i zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie rozumiane powszechnie jako Ochrona Środowiska.

Opłaty środowiskowe, ewidencje, sprawozdania, raporty Kobize - usługi

Naliczamy opłaty za korzystanie ze środowiska. Prowadzimy bazie BDO ewidencje odpadów (KEO). Wykonujemy sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami i opakowaniami w bazie BDO, sprawozdania obejmujące zużyty sprzęt (ZSEiE), baterie i akumulatory. Wykonujemy raporty Kobize i sprawozdania PRTR. Outsourcing środowiskowy zawiera opłaty środowiskowe, audyty ekologiczne, konsulting i doradztwo środowiskowe. Nasze usługi z zakresu ochrony środowiska obejmują woj. śląskie. Obszar naszej działalności rozumianej powszechnie jako Ochrona Środowiska obejmuje między innymi miasta: Katowice, Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza.

® Nasz graficzny znak firmowy oraz nazwa EKOS są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP pod numerem R.07080 i podlegają ochronie prawnej od 1992 r.
 
AKTUALNOŚCI :: O NAS :: OFERTA :: ZAUFALI NAM :: RODO :: KONTAKT
wykonanie: www.kompmar.net.pl