Ochrona Środowiska
 

  + 48 32 212 82 42    + 48 32 210 16 70   

   

 

Ochrona Środowiska - Aktualności

23-11-2020

 

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu sprawie szczegółowych wymagań magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742). W rozporządzeniu bardzo szczegółowo opisano wymagania z zakresu magazynowania poszczególnych grup odpadów.

18-10-2020

Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

 

Przypominamy, że do 31 października 2020 r. należy złożyć w systemie BDO -  Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów

03-10-2020

 

Powstał projekt rozporządzenia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego, sporządzony przez Ministra Klimatu dnia 1.10.2020 r.

Rozporządzenie określa kryteria utraty statusu odpadów dla odpadów o kodach 17 03 01* lub 17 03 02.

03-08-2020

 

Od 2021 roku sprzedawcy olejów smarowych oraz właściciele samochodów będą mieli nowe obowiązki związane z przekazaiem zużytych smarów do utylizacji.

23-05-2020

 

16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Ustawa wprowadziła przesunięcie terminów na złożenie sprawozdań w wersji elektronicznej dotyczących gospodarki odpadami za rok 2019, a składanych w 2020 r.

31-01-2020

Rejestracji w urzędzie skarbowym podlegają stacjonarne urządzenia grzewcze (kotły, piece, nagrzewnice), w których spalany jest olej opałowy. Celem rejestracji jest uszczelnienie systemu poboru podatku akcyzowego.

08-01-2020

 

Przypominamy, że transport odpadów (również własnych) musi odbywac się z zachowaniem odpowiednich procedur oraz z odpowiednimi dokumentami. 

W przypadku transportowania odpadów niebezpiecznych w dowolnej ilości oraz innych niż niebezpieczne w ilości powyżej 100 kg, środki transportu odpadów oznacza się tablicą, każdy transport odpadów zaś odbywa się z wygenerowanym z BDO potwierdzeniem transportu odpadów.
 

 

13-12-2019

Ministerstwo Klimatu nie planuje ustępstw w uruchomieniu od 1 stycznia 2020 roku Bazy Danych o Odpadach (BDO) pomimo złożonego do sejmu projektu nowelizacji ustwy z dnia 4 lipca 2019 r.

29-11-2019

 

Obowiązkiem wpisu do Rejestru-BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych.

Na stronie bdo.mos.gov.pl udostępniona została przykładowa lista poddmiotów zobowiązanych do rejestracji w BDO.

26-11-2019

 

26 listopada 2019 r. rozpoczął się pilotaż otwartego systemu BDO, w którym mogą wziąć udział wszystkie podmioty posiadające wpis w Rejestrze-BDO.

 

 

Zobacz archiwum aktualności

Ekos Ochrona Środowiska Pszczyna, powiat pszczyński, woj. śląskie

Świadczymy usługi obejmujące outsourcing środowiskowy i zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie rozumiane powszechnie jako Ochrona Środowiska.

Opłaty środowiskowe, ewidencje, sprawozdania, raporty Kobize - usługi

Naliczamy opłaty za korzystanie ze środowiska. Prowadzimy bazie BDO ewidencje odpadów (KEO). Wykonujemy sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami i opakowaniami w bazie BDO, sprawozdania obejmujące zużyty sprzęt (ZSEiE), baterie i akumulatory. Wykonujemy raporty Kobize i sprawozdania PRTR. Outsourcing środowiskowy zawiera opłaty środowiskowe, audyty ekologiczne, konsulting i doradztwo środowiskowe. Nasze usługi z zakresu ochrony środowiska obejmują woj. śląskie. Obszar naszej działalności rozumianej powszechnie jako Ochrona Środowiska obejmuje między innymi miasta: Katowice, Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza.

® Nasz graficzny znak firmowy oraz nazwa EKOS są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP pod numerem R.07080 i podlegają ochronie prawnej od 1992 r.
 
AKTUALNOŚCI :: O NAS :: OFERTA :: ZAUFALI NAM :: RODO :: KONTAKT
wykonanie: www.kompmar.net.pl