Ochrona Środowiska
 

  + 48 32 212 82 42    + 48 32 210 16 70   

   

 

Ochrona Środowiska - Aktualności

22-01-2019

 

11 lutego 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą opłatę recyklingową należy wnosić na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa do dnia 15 marca roku następnego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana.

 

21-01-2019

 

Informujemy, że w dniu 31 marca 2019 r. upływa termin złożenia do Urzędu Marszałkowskiego wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposobu ich przedstawiania, oraz wniesienia opłaty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

21-01-2019

 

Przypominamy, że 15 marca mija termin złożenia do Urzędu Marszałkowskiego sprawozdań:

- rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

- rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi

- dokumentacji związanej z przyznaniem pomocy de-minimis w zakresie opłaty produktowej.

22-11-2018

 

Zgodnie z art. 184 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz 799, z późn. zm.) do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć min.:

- operat przeciwpożarowy

- postanowienie uzgadniające warunki ochrony przeciwpożarowej

- zaświadczenie o niekaralności

 

 

Zgodnie z wykładnią Ministerstwa Środowiska Departamentu Gospodarki Odpadami DGO.VI.022.25.2018.MD z dnia 21-09-2018 r. obowiązek dołączania do wniosku operatu przeciwpożarowego i postanowienia uzgadniającego warunki określone w operacie, należy odnosić tylko do pozwoleń na wytwarzanie odpadów i pozwoleń zintegrowanych.

07-09-2018

 

W dniu 05.09.2018r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

07-09-2018

 

W ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2018 r. poz. 296 i 1479) wprowadza się zmiany.

07-09-2018

 

W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, z późn. zm.3)) w załączniku nr 3 do ustawy dodano informacje o karach

07-09-2018

 

Znacznie większe kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie kontroli i nakładania kar.

07-09-2018

 

W dniu 05.09.2018r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Wprowadza ona zmiany również w zakresie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

07-09-2018

 

W dniu 29 sierpnia 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 1564)

 

 

Zobacz archiwum aktualności

Ekos Ochrona Środowiska Pszczyna, powiat pszczyński, woj. śląskie

Świadczymy usługi obejmujące outsourcing środowiskowy i zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie rozumiane powszechnie jako Ochrona Środowiska.

Opłaty środowiskowe, ewidencje, sprawozdania, raporty Kobize - usługi

Naliczamy opłaty za korzystanie ze środowiska. Prowadzimy bazie BDO ewidencje odpadów (KEO). Wykonujemy sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami i opakowaniami w bazie BDO, sprawozdania obejmujące zużyty sprzęt (ZSEiE), baterie i akumulatory. Wykonujemy raporty Kobize i sprawozdania PRTR. Outsourcing środowiskowy zawiera opłaty środowiskowe, audyty ekologiczne, konsulting i doradztwo środowiskowe. Nasze usługi z zakresu ochrony środowiska obejmują woj. śląskie. Obszar naszej działalności rozumianej powszechnie jako Ochrona Środowiska obejmuje między innymi miasta: Katowice, Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza.

® Nasz graficzny znak firmowy oraz nazwa EKOS są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP pod numerem R.07080 i podlegają ochronie prawnej od 1992 r.
 
AKTUALNOŚCI :: O NAS :: OFERTA :: ZAUFALI NAM :: RODO :: KONTAKT
wykonanie: www.kompmar.net.pl