Ochrona Środowiska
 

  + 48 32 212 82 42    + 48 32 210 16 70   

   

 

Ochrona Środowiska - Aktualności

03-03-2015

 

W dniu 12 marca 2015 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych. Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe warunki stosowania komunalnych osadów ściekowych, w tym dawki tych osadów, które można stosować na gruntach...

13-02-2015

 

W dniu 28 stycznia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie opakowań, do których nie stosuje się wymagań dotyczących zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach.

 

06-02-2015

Przypomnienie!

 

Zakładom, które jeszcze nie przekazały nam formularza EKOS P (dane do systemu opłat i raportowania w Krajowej bazie KOBiZE), przypominamy o zbliżającym się terminie opracowania raportu KOBiZE za 2014 rok - termin upływa 28 lutego 2015r.

27-01-2015

Nowy wzór karty przekazania odpadu

 

Pobierz nowy wzór KPO    

24-01-2015

 

Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca każdego roku, wykazu zakładów przetwarzania, z którymi zawarł umowę...

23-01-2015

 

W dniu 22 stycznia 2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.
Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi poprzez wyżej wymienioną ustawę  zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów oraz decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ...

20-01-2015

 

Próbę strzępienia przeprowadza się w celu określenia średniej zawartości frakcji materiałowych uzyskiwanych w wyniku przerobu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Służy to określeniu poziomu ponownego użycia i odzysku oraz ponownego użycia i recyklingu w stosunku do masy pojazdów wycofanych z eksploatacji...

12-01-2015

 

W dniu 1 stycznia 2015 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów.
Rozporządzenie określa katalog odpadów z podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje ze wskazaniem odpadów niebezpiecznych. Odpady w katalogu odpadów zostały podzielone w zależności od źródła ich powstawania na 20 następujących grup...

12-01-2015

 

W dniu 1 stycznia 2015 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań. Szczegółowe stawki opłat produktowych określa załącznik do rozporządzenia...

09-01-2015

 

Przypominamy o zbliżającym się terminie przysyłania formularzy:

1. EKOS P - dane za rok 2014 do:

- systemu opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska,

- raportowania w Krajowej bazie KOBiZE.

2. EKOS O - dane do systemu ewidencji i sprawozdań: odpady i opakowania

 

 

Zobacz archiwum aktualności

Ekos Ochrona Środowiska Pszczyna, powiat pszczyński, woj. śląskie

Świadczymy usługi obejmujące outsourcing środowiskowy i zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie rozumiane powszechnie jako Ochrona Środowiska.

Opłaty środowiskowe, ewidencje, sprawozdania, raporty Kobize - usługi

Naliczamy opłaty za korzystanie ze środowiska. Prowadzimy bazie BDO ewidencje odpadów (KEO). Wykonujemy sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami i opakowaniami w bazie BDO, sprawozdania obejmujące zużyty sprzęt (ZSEiE), baterie i akumulatory. Wykonujemy raporty Kobize i sprawozdania PRTR. Outsourcing środowiskowy zawiera opłaty środowiskowe, audyty ekologiczne, konsulting i doradztwo środowiskowe. Nasze usługi z zakresu ochrony środowiska obejmują woj. śląskie. Obszar naszej działalności rozumianej powszechnie jako Ochrona Środowiska obejmuje między innymi miasta: Katowice, Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza.

® Nasz graficzny znak firmowy oraz nazwa EKOS są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP pod numerem R.07080 i podlegają ochronie prawnej od 1992 r.
 
AKTUALNOŚCI :: O NAS :: OFERTA :: ZAUFALI NAM :: RODO :: KONTAKT
wykonanie: www.kompmar.net.pl