Ochrona Środowiska
 

  + 48 32 212 82 42    + 48 32 210 16 70   

   

 

Ochrona Środowiska - Aktualności

10-07-2023
Opłata recyklingowa za II kwartał 2023

Opłata recyklingowa za II kwartał 2023 r.
Przypominamy o dokonaniu opłaty recyklingowej za sprzedane torby z tworzywa sztucznego w II kwartale 2023 roku – dot. przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, objęte opłatą recyklingową.

 

Opłata recyklingowa:
Za II kwartał 2023 r. – do 15 lipca 2023 roku

Sposób naliczenia opłaty: ilość sztuk x 0,20 zł

Torby na zakupy z tworzywa sztucznego - rozumie się przez to torby na zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które są oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego, do których zalicza się:

lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów,
pozostałe torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału równej 50 mikrometrów i większej.

 

Opłatę należy wnosić na rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce pobrania opłaty recyklingowej.

 

 

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE:

W przypadku województwa śląskiego opłatę recyklingową za torby z tworzywa sztucznego należy wnosić na :

Rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Nr 88 1240 6292 1111 0010 8744 4190

wzór opisu przelewu: REGON : 000000000, opłata recyklingowa, ............ szt. x 0,20 zł za ....... kwartał .......r.

(termin płatności: do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana, obowiązuje od stycznia 2020r.).


WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE:

Opłatę wnosi się na rachunek:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

73 1020 2892 0000 5502 0691 8876

Opis przelewu: regon lub nip płatnika, rok za który wnoszona jest opłata

 

 

 

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
63 1240 6292 1111 0010 8779 9854
Prawidłowo opisany przelew powinien zawierać dane zobowiązanego, NIP/Regon, rodzaj opłaty i kwartał, którego dotyczy wpłata, liczba toreb, których dotyczy wpłata.
Skrót nazwy opłaty na przelewie:
OREC … KW … ROK …. (opłata recyklingowa I lub II lub III lub IV kwartał rok …., liczba toreb)

 

 

Zobacz archiwum aktualności

Ekos Ochrona Środowiska Pszczyna, powiat pszczyński, woj. śląskie

Świadczymy usługi obejmujące outsourcing środowiskowy i zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie rozumiane powszechnie jako Ochrona Środowiska.

Opłaty środowiskowe, ewidencje, sprawozdania, raporty Kobize - usługi

Naliczamy opłaty za korzystanie ze środowiska. Prowadzimy bazie BDO ewidencje odpadów (KEO). Wykonujemy sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami i opakowaniami w bazie BDO, sprawozdania obejmujące zużyty sprzęt (ZSEiE), baterie i akumulatory. Wykonujemy raporty Kobize i sprawozdania PRTR. Outsourcing środowiskowy zawiera opłaty środowiskowe, audyty ekologiczne, konsulting i doradztwo środowiskowe. Nasze usługi z zakresu ochrony środowiska obejmują woj. śląskie. Obszar naszej działalności rozumianej powszechnie jako Ochrona Środowiska obejmuje między innymi miasta: Katowice, Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza.

® Nasz graficzny znak firmowy oraz nazwa EKOS są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP pod numerem R.07080 i podlegają ochronie prawnej od 1992 r.
 
AKTUALNOŚCI :: O NAS :: OFERTA :: ZAUFALI NAM :: RODO :: KONTAKT
wykonanie: www.kompmar.net.pl