Ochrona Środowiska
 

  + 48 32 212 82 42    + 48 32 210 16 70   

   

 

Ochrona Środowiska - Aktualności

23-08-2019
Zmiany w opłacie recyklingowej od dnia 1 września 2019 roku

Zmiany dotyczące Opłaty recyklingowej wprowadzane wyżej wymienioną ustawą:

 

  • opłatę recyklingową pobiera się od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego (zwolnieniu z opłaty recyklingowej podlegać będą tylko i wyłącznie bardzo lekkie torby tzw. "zrywki"),
  • pobrana opłata recyklingowa wnoszona będzie na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana (nie jak do tej pory raz w roku),
  • obowiązkowo należy prowadzić ewidencję liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku kalendarzowym w formie papierowej lub elektronicznej,
  • prowadzący więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego prowadzi ewidencję oddzielnie dla poszczególnych jednostek,

 

Zgodnie z Art. 25. Przedsiębiorców wprowadzających torby z tworzywa sztucznego obowiązywać będzie wpis do rejestru BDO oraz sprawozdanie z ilości nabytych i wydanych toreb.

 

Art. 25.

1. Przedsiębiorcy prowadzący w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy zmienianej w art. 7, są obowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 6 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. i mogą prowadzić działalność bez posiadania takiego wpisu do dnia jego uzyskania.
2. Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy zmienianej w art. 7, są obowiązani do złożenia sprawozdania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 pkt 2a ustawy zmienianej w art. 6, po raz pierwszy za rok 2019, przy czym sprawozdanie w zakresie liczby nabytych i wydanych pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego obejmuje okres od dnia 1 września 2019 r.

 

Źródło: http://orka.sejm.gov.pl

 

 

 

Zobacz archiwum aktualności

Ekos Ochrona Środowiska Pszczyna, powiat pszczyński, woj. śląskie

Świadczymy usługi obejmujące outsourcing środowiskowy i zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie rozumiane powszechnie jako Ochrona Środowiska.

Opłaty, ewidencje, sprawozdania, Kobize - usługi

Naliczamy opłaty za korzystanie ze środowiska. Prowadzimy ewidencje odpadów i opakowań. Wykonujemy sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami i opakowaniami OŚ-OP1 (opłata produktowa), Opak, sprawozdania obejmujące zużyty sprzęt (ZSEiE), baterie i akumulatory. Wykonujemy raporty Kobize i sprawozdania PRTR. Outsourcing środowiskowy zawiera opłaty środowiskowe, audyty ekologiczne, konsulting i doradztwo środowiskowe. Nasze usługi z zakresu ochrony środowiska obejmują woj. śląskie. Obszar naszej działalności rozumianej powszechnie jako Ochrona Środowiska obejmuje między innymi miasta: Katowice, Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza.

® Nasz graficzny znak firmowy oraz nazwa EKOS są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP pod numerem R.07080 i podlegają ochronie prawnej od 1992 r.
 
AKTUALNOŚCI :: O NAS :: OFERTA :: PUBLIKACJE :: ZAUFALI NAM :: RODO :: KONTAKT
wykonanie: www.kompmar.net.pl