Ochrona Środowiska
 

  + 48 32 212 82 42    + 48 32 210 16 70   

   

 

Ochrona Środowiska - Aktualności

24-03-2021
OPŁATA RECYKLINGOWA I KWARTAŁ 2021

przypominamy o dokonaniu opłaty recyklingowej za sprzedane torby z tworzywa sztucznego w I kwartale 2021 roku – DOTYCZY TYLKO PODMIOTÓW SPRZEDAJĄCYCH REKLAMÓWKI

Opłata recyklingowa:
Za I kwartał 2021 r. – do 15 kwietnia 2021 roku.

Sposób naliczenia opłaty: ilość sztuk x 0,20 zł

 

Torby na zakupy z tworzywa sztucznego - rozumie się przez to torby na zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które są oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego, do których zalicza się:

 

  • lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów,
  • pozostałe torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału równej 50 mikrometrów i większej.

 

Opłatę należy wnosić na rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce pobrania opłaty recyklingowej.

 

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE:

 

W przypadku województwa śląskiego opłatę recyklingową za torby z tworzywa sztucznego należy wnosić na :

Rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Nr 88 1240 6292 1111 0010 8744 4190


dla opłat za 2020 rok : numer regon, opłata recyklingowa, ilość pobranych opłat od nabywającego, kwartał i rok pobrania opłaty

wzór opisu przelewu: REGON : 000000000, opłata recyklingowa, 100 szt. x 0,20 zł za I kwartał 2021r.

(termin płatności: do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana, obowiązuje od stycznia 2020r.).


WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE:

 

Opłatę wnosi się na rachunek:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

73 1020 2892 0000 5502 0691 8876

Opis przelewu: regon lub nip płatnika, rok za który wnoszona jest opłata

 

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE:


Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
63 1240 6292 1111 0010 8779 9854
Prawidłowo opisany przelew powinien zawierać dane zobowiązanego, NIP/Regon, rodzaj opłaty i kwartał, którego dotyczy wpłata, liczba toreb, których dotyczy wpłata.
Skrót nazwy opłaty na przelewie:
OREC … KW … ROK …. (opłata recyklingowa I lub II lub III lub IV kwartał rok …., liczba toreb)

 

 

Zobacz archiwum aktualności

Ekos Ochrona Środowiska Pszczyna, powiat pszczyński, woj. śląskie

Świadczymy usługi obejmujące outsourcing środowiskowy i zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie rozumiane powszechnie jako Ochrona Środowiska.

Opłaty, ewidencje, sprawozdania, Kobize - usługi

Naliczamy opłaty za korzystanie ze środowiska. Prowadzimy ewidencje odpadów i opakowań. Wykonujemy sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami i opakowaniami OŚ-OP1 (opłata produktowa), Opak, sprawozdania obejmujące zużyty sprzęt (ZSEiE), baterie i akumulatory. Wykonujemy raporty Kobize i sprawozdania PRTR. Outsourcing środowiskowy zawiera opłaty środowiskowe, audyty ekologiczne, konsulting i doradztwo środowiskowe. Nasze usługi z zakresu ochrony środowiska obejmują woj. śląskie. Obszar naszej działalności rozumianej powszechnie jako Ochrona Środowiska obejmuje między innymi miasta: Katowice, Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza.

® Nasz graficzny znak firmowy oraz nazwa EKOS są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP pod numerem R.07080 i podlegają ochronie prawnej od 1992 r.
 
AKTUALNOŚCI :: O NAS :: OFERTA :: PUBLIKACJE :: ZAUFALI NAM :: RODO :: KONTAKT
wykonanie: www.kompmar.net.pl