Ochrona Środowiska
 

  + 48 32 212 82 42    + 48 32 210 16 70   

   

 

Ochrona Środowiska - Aktualności

03-08-2022
Sposób prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi

Nowe rozporządzenie wydane na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z poźn. zm.) dokonało zmiany w nazwach klas przeznaczenia terenu oraz ich symbolach, które nie pokrywają się informacjami w tym zakresie zawartymi w dotychczas.

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie:

1. Wprowadzenie obowiązujących oznaczeń i klasyfikacji (symboli) odnośnie sposobu użytkowania terenu
zgodnie z przeznaczeniem terenu wskazanym w miejscowym planie zagospodarowaniaprzestrzennego, zawartych w obowiązującym od dnia 24 grudnia 2021 r., rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (§3 ust. 4).
2. Doprecyzowanie kwestii kwalifikacji terenu do odpowiedniej grupy gruntów w przypadku terenów o mieszanym sposobie użytkowania.
3. Weryfikację kryteriów decyzyjnych, dopuszczalnych wartości ryzyka, na potrzeby wyznaczenia dopuszczalnych
zawartości w glebie i ziemi substancji powodujących ryzyko innej niż wskazana w załączniku 1 rozp. ws. ceny zanieczyszczenia zgodnie z aktualną wiedzą ekspercką (§4).
4. Doprecyzowanie przepisów dotyczących badań wodoprzepuszczalności gleby i ziemi oraz badań odczynu gleby i ziemi.
5. Zmianę dopuszczalnych poziomów zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie i ziemi określonych dla głębokości 0-0,25 m ppt wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi, dla zanieczyszczeń z grupy WWA, zgodnie z aktualną wiedzą ekspercką.
6. Dodanie odesłań do przepisów dotyczących badania wód gruntowych

 

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska

 

 

 

Zobacz archiwum aktualności

Ekos Ochrona Środowiska Pszczyna, powiat pszczyński, woj. śląskie

Świadczymy usługi obejmujące outsourcing środowiskowy i zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie rozumiane powszechnie jako Ochrona Środowiska.

Opłaty środowiskowe, ewidencje, sprawozdania, raporty Kobize - usługi

Naliczamy opłaty za korzystanie ze środowiska. Prowadzimy bazie BDO ewidencje odpadów (KEO). Wykonujemy sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami i opakowaniami w bazie BDO, sprawozdania obejmujące zużyty sprzęt (ZSEiE), baterie i akumulatory. Wykonujemy raporty Kobize i sprawozdania PRTR. Outsourcing środowiskowy zawiera opłaty środowiskowe, audyty ekologiczne, konsulting i doradztwo środowiskowe. Nasze usługi z zakresu ochrony środowiska obejmują woj. śląskie. Obszar naszej działalności rozumianej powszechnie jako Ochrona Środowiska obejmuje między innymi miasta: Katowice, Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza.

® Nasz graficzny znak firmowy oraz nazwa EKOS są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP pod numerem R.07080 i podlegają ochronie prawnej od 1992 r.
 
AKTUALNOŚCI :: O NAS :: OFERTA :: ZAUFALI NAM :: RODO :: KONTAKT
wykonanie: www.kompmar.net.pl