Ochrona Środowiska
 

  + 48 32 212 82 42    + 48 32 210 16 70   

   

 

Ochrona Środowiska - Aktualności

12-08-2023
Garaże, parkingi, zabudowa systemami fotowoltaicznymi

W projekcie rozporządzenia zaproponowano zwiększenie progów powierzchniowych dla wybranych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

W szczególności w § 3 ust. 1:
1) w pkt 54 skreśla się słowa „ ,w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi,”;
2) po pkt 54 dodaje się pkt 54a w brzmieniu:
„54a) zabudowa systemami fotowoltaicznymi o powierzchni wyznaczanej po obrysie
zewnętrznych skrajnych modułów paneli nie mniejszej niż:
a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6
ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub
w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej
ustawy,
b) 2 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a
– z wyłączeniem zabudowy systemami fotowoltaicznymi lokalizowanej na dachach i
elewacjach obiektów budowlanych;”;
3) w pkt 58:
a) w lit. a wyrazy „0,2 ha” zastępuje się wyrazami „0,5 ha”,
b) w lit. b wyrazy „0,5 ha” zastępuje się wyrazami „1,0 ha. ”.

 

źródło: Rządowe Centrum Legislacji

 

 

Zobacz archiwum aktualności

Ekos Ochrona Środowiska Pszczyna, powiat pszczyński, woj. śląskie

Świadczymy usługi obejmujące outsourcing środowiskowy i zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie rozumiane powszechnie jako Ochrona Środowiska.

Opłaty środowiskowe, ewidencje, sprawozdania, raporty Kobize - usługi

Naliczamy opłaty za korzystanie ze środowiska. Prowadzimy bazie BDO ewidencje odpadów (KEO). Wykonujemy sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami i opakowaniami w bazie BDO, sprawozdania obejmujące zużyty sprzęt (ZSEiE), baterie i akumulatory. Wykonujemy raporty Kobize i sprawozdania PRTR. Outsourcing środowiskowy zawiera opłaty środowiskowe, audyty ekologiczne, konsulting i doradztwo środowiskowe. Nasze usługi z zakresu ochrony środowiska obejmują woj. śląskie. Obszar naszej działalności rozumianej powszechnie jako Ochrona Środowiska obejmuje między innymi miasta: Katowice, Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza.

® Nasz graficzny znak firmowy oraz nazwa EKOS są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP pod numerem R.07080 i podlegają ochronie prawnej od 1992 r.
 
AKTUALNOŚCI :: O NAS :: OFERTA :: ZAUFALI NAM :: RODO :: KONTAKT
wykonanie: www.kompmar.net.pl