Ochrona Środowiska
 

  + 48 32 212 82 42    + 48 32 210 16 70   

   

 

Ochrona Środowiska - Aktualności

27-03-2024
Monitorowanie podziemnego bezzbiornikowego magazynu substancji

Konieczność wydania projektowanego rozporządzenia wynika z wprowadzenia do ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633, z późn. zm.) nowego przepisu art. 32a, zawierającego (w ust. 4) upoważnienie ustawowe do wydania przez ministra właściwego do spraw środowiska rozporządzenia określającego zakres, sposób i częstotliwość monitorowania podziemnego bezzbiornikowego magazynu substancji oraz format i tryb przekazywania państwowej służbie geologicznej wyników tego monitorowania.
Dotychczasowy zakres i sposób ww. monitoringu był niejednolity i dalece niewystarczający, a jego wyniki miały charakter wycinkowy i nie dostarczały organowi koncesyjnemu wystarczających i kompleksowych informacji o wpływie tej działalności na środowisko. Wprowadzona regulacja przyczyni się do bezpieczniejszego prowadzenia ww. działalności, bez względu na rodzaj magazynowanej substancji, z korzyścią dla środowiska i bezpieczeństwa powszechnego.

Projekt określi zakres, sposób i częstotliwość monitorowania podziemnych bezzbiornikowych magazynów substancji, a także format i tryb przekazywania wyników tego monitorowania państwowej służbie geologicznej

 

źródło:

https://bip.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/bip/prawo/wykaz_prac_legislacyjnych/2024.04.30_Wykaz_prac_legislacyjnych_Ministra_Klimatu_i_Srodowiska.pdf

 

 

Zobacz archiwum aktualności

Ekos Ochrona Środowiska Pszczyna, powiat pszczyński, woj. śląskie

Świadczymy usługi obejmujące outsourcing środowiskowy i zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie rozumiane powszechnie jako Ochrona Środowiska.

Opłaty środowiskowe, ewidencje, sprawozdania, raporty Kobize - usługi

Naliczamy opłaty za korzystanie ze środowiska. Prowadzimy bazie BDO ewidencje odpadów (KEO). Wykonujemy sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami i opakowaniami w bazie BDO, sprawozdania obejmujące zużyty sprzęt (ZSEiE), baterie i akumulatory. Wykonujemy raporty Kobize i sprawozdania PRTR. Outsourcing środowiskowy zawiera opłaty środowiskowe, audyty ekologiczne, konsulting i doradztwo środowiskowe. Nasze usługi z zakresu ochrony środowiska obejmują woj. śląskie. Obszar naszej działalności rozumianej powszechnie jako Ochrona Środowiska obejmuje między innymi miasta: Katowice, Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza.

® Nasz graficzny znak firmowy oraz nazwa EKOS są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP pod numerem R.07080 i podlegają ochronie prawnej od 1992 r.
 
AKTUALNOŚCI :: O NAS :: OFERTA :: ZAUFALI NAM :: RODO :: KONTAKT
wykonanie: www.kompmar.net.pl